Posts Tagged ‘Yo Gotti ändå ganska gulli’

Zay-Tiggy

februari 2, 2011

Zaytoven lever, arbetar med Yo Gotti, igen